Oferowane przez naszą firmę Wapno nawozowe ma działanie odkwaszające oraz utrzymujące odczyn gleby na właściwym poziomie,  nie zawiera zanieczyszczeń ani metali ciężkich, szybko i bez skutków ubocznych odkwasza glebę. Proces wapnowania poprawia strukturę gleby, redukuje przyswajanie przez rośliny szkodliwych metali ciężkich, powoduje wzrost plonów średnio o 30%. Wapnowanie powoduje koagulację koloidów, a przez to polepszenie stosunków powietrzno-wodnych i cieplnych gleb ciężkich. Wpływa dodatnio na rozkład substancji organicznej i rozwój mikroorganizmów pożytecznych dla roślin uprawnych, a w efekcie prowadzi do zwiększenia działania i przyswajania nawozów organicznych i mineralnych przez rośliny. Wapnowanie jest niezbędne, gdyż w naszym kraju ponad połowa gleby charakteryzuje się kwaśnym odczynem, który powstaje poprzez stosowanie nawozów mineralnych oraz poprzez naturalne procesy zachodzące w glebie, na które człowiek nie ma wpływu.

W ofercie Naszej Firmy znajduje się również

  • kruszywo
  • piasek
  • oraz ziemia przesiewana.
15+ Lat doświadczenia
Setki zadowolonych klientów
Tysiące Wydobytych ton