Ekologiczne
rolnictwo
Produkt doceniany
przez rolników
Lepsza jakość
płodów rolnych
Obniżenie
kwasowości gleby
Ekologiczne
rolnictwo
Produkt doceniany
przez rolników
Lepsza jakość
płodów rolnych
Obniżenie
kwasowości gleby

Kim jesteśmy

Witamy!

Złoże wapieni jurajskich „Sulejów” położone jest w miejscowości Kurnędz, na obszarze gminy Sulejów. Złoże wapieni udokumentowane zostało w 1981 r. i zatwierdzone decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Geologii znak: KZK/012/K/4464/82 z dnia 30.10.1982 roku. Wydobycie wapna i nawozów wapniowych przez Kopalnie Wapienia Sulejów ma wieloletnią tradycję i charakteryzuje się tym, iż wydobywany surowiec jest bardzo dobrej jakości.

Zobacz naszą ofertę

Galeria

15+ Lat doświadczenia
Setki zadowolonych klientów
Tysiące Wydobytych ton