REKULTYWACJA jest to proces przywrócenia wartości użytkowych i przyrodniczych terenom zdegradowanym i zdewastowanym przez działalność człowieka.

Firma DEX-TRANS Robert Pach posiada doświadczenie oraz niezbędny sprzęt i personel do przeprowadzania rekultywacji terenów zanieczyszczonych.DEX-TRANS Robert Pach, 26-212 Smyków, Gliniany Las 22