Firma DEX-TRANS Robert Pach świadczy usługi w zakresie zbierania oraz unieszkodliwiania odpadów.

Zapewniamy Państwu:

- zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi standardami,
- terminowy odbiór odpadów,
- przejecie obowiązku dokumentowania odbioru odpadów (zobowiązujemy się do wystawiania kart przekazania odpadów),
- doradztwo w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska,
- współpracę opartą na sumiennych i partnerskich relacjach. 
DEX-TRANS Robert Pach, 26-212 Smyków, Gliniany Las 22