Firma DEX-TRANS Robert Pach od wielu lat zajmuje się gospodarowaniem odpadów, przez co należy rozumieć "zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów”. 


Firma DEX-TRANS Robert Pach oferuje odbiór i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych pochodzących od firm produkcyjnych, instytucji. Zapewniamy transport odbieranych odpadów wyspecjalizowanymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju odpadów oraz potrzeb klientów.


Dla zapewnienia pełnego zadowolenia klienta firma DEX-TRANS Robert Pach proponuje swoim Klientom współpracę w zakresie kompleksowej obsługi dokumentacji odpadowej. W ramach współpracy oferujemy Państwu:

  • prowadzenie pełnej ewidencji odpadów
  • opracowanie wniosków celem uzyskania stosownej decyzji w zakresie gospodarki odpadami
  • przygotowanie zbiorczych sprawozdań dotyczących generowanych odpadów
DEX-TRANS Robert Pach, 26-212 Smyków, Gliniany Las 22